Språktidningen aprilskämtar om ”hen”

Runstensfynd blottlägger hens historia

”Expertgruppens slutsats är att pronomenet hen användes för bägge könen åtminstone dialektalt i svenskan redan på 1000-talet. Och inte nog med det. Det finns en koppling mellan fornsvenskans hen och det engelska ordet för höna.”

Annonser